جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
سرولوژي
بخش سرولوژي
آزمايشات سرولوژي در اين بخش به دو روش كمي(ايمونوتوربيديمتري) و كيفي انجام مي شوند. كارشناسان مجرب اين بخش با بكار گيري اصول كنترل كيفي و تضمين كيفيت و استفاده از كيتها و كنترلهاي معتبر همواره در راه كسب نتايج دقيق و صحيح قدم برداشته اند. آزمايشاتي همچونC3-C4-IgA-IgG-IgM-CRP-RF-ASOبه روش كمي و بوسيله اتوآنالايزر هيتاچي717انجام مي شوند واز سيستم نفلومتري نيز در اين بخش براي انجام برخي آزمايشات ايمونوسرولوژي استفاده مي شود.
نمونه اي از برنامه هاي كنترلي بخش سرولوژي
1-استفاده از كنترل تجاري در ران كاري آزمايشات كمي
2-رسم منحني وستگارد و تفسير نتايج مربوطه
3-استفاده از نمونه هاي مثبت ومنفي در ران كاري آزمايشات كيفي
4-كنترل كيت هاي مصرفي قبل و حين استفاده
5-تكرار آزمايشاتي كه در محدوده  Warning limitقرار دارند 
6- شركت در برنامه هاي دوره اي كنترل كيفي خارجي و مانيتورينگ نتايج در جهت ارتقاء كيفيت آزمايشات
1394/07/05
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal