جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
بيوشيمي

بخش بيوشيمي آزمايشگاه مهديه با استفاده از به روزترين تجهيزات واتوآنالايزرهاي بيوشيمي ، سيستمLIS دوطرفه وحذف خطاي انساني مبتني بر باركدينگ نمونه و لوله هاي ونوجكت ژلدار ، سيستمي طراحي نموده است تا علاوه بر به حداقل رساندن خطاي قبل از آناليز امكان ردگيري نمونه را در هر لحظه از انجام آزمايشات فراهم نمايد. كيت ها و مواد مورد استفاده در اين بخش ضمن داشتن تائيديه هاي آزمايشگاه مرجع سلامت قبل و حين استفاده روند كنترل كيفي را پيموده و تجهيزات بخش نيز قبل از شروع به كار از نظر صحت و دقت كنترل مي شوند . كه در نهايت پس از تاييد مثبت پارامترهاي كنترلي، پروسه آناليز را در اين بخش هدايت و صحه گذاري مينمايد. با به خدمت گيري10نفر از كارشناسان علوم آزمايشگاهي مجرب به همراه روشهاي كاري مبتني بر حفظ اصول تضمين كيفيت و كنترل كيفي ،اين بخش در خدمت مراجعين محترم مي باشد. در اين بخش سعي شده بنا به نياز بيماران و پزشكان محترم كليه آزمايشات مربوط به بخش بيوشيمي راه اندازي و انجام شود كه در قسمت معرفي تستها قابل مشاهده مي باشد. نمونه اي از برنامه هاي كنترلي بخش بيوشيمي:
1-كنترل روزانه سلامت كاري اتوآنالايزرها
2-كنترل روزانه يكنواختي اتوآناليزرها با يكديگر(دادن چند نمونه كنترلي از روز قبل به روز بعد و تفسير تست همبستگي)
3-قراردادن كنترلهاي High و Normalبازاي هر 60نمونه و رسم منحني وستگارد همراه با تفسير قوانين مربوطه
4-سرويسهاي دوره اي سه ماهه اتوآنالايزرها
5-كاليبراسيون دوره اي تجهيزات پايه بخش
6-تكرار و رقيق سازي آزمايشاتي كه در محدوده Warning limit قرار دارند
7-شركت در برنامه هاي دوره اي كنترل كيفي خارجي و مانيتورينگ نتايج در جهت ارتقاء كيفيت آزمايشات و بسياري از متدهاي كنترل كيفي رايج
مسئول بخش : خانم نظام زاده


HITACHI 917  سه دستگاه 
HITACHI 717  يك دستگاه
SE XD684
ISE CARETIUM.
 
 
 
 
 
 
 
1394/06/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal