جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
بخش آموزش

آموزش در دنياي درحال تغييرو پيشرفت كنوني در سازمانها ونهادها به دلايل زيادي به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير پذيرفته شده وامري نيست كه بتوان با انجام اموري پراكنده ، نامتجانس ويكباره صورت بگيرد.به اين منظوربخش آموزش دراين مركز راه اندازي گرديد تا با طراحي يك سيستم آموزشي جامع وهدفمند به توسعه توانمنديهاي علمي وعملي منابع انساني سازمان ياري رساند.

فرايند آموزش در اين آزمايشگا درچهار مرحله صورت ميگيرد.

1- شناسايي وتحليل نيازهاي آموزشي

2- طراحي وبرنامه ريزي آموزشي

3- اجراي برنامه هاي اموزشي

4- ارزشيابي

نتايج مورد انتظار: بالا رفتن سطح دانش ، مهارت وتوانايي كاركنان

1395/06/14
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal