جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
آناليز اسپرم
بخش آناليز اسپرم
سيستم رنگي آزمايش كيفيت اسپرم (HFT CASA ) روشي سريع ودقيق براي آناليزاسپرم فراهم آورده است. اين روش معايب موجود درروشهاي قبلي ازقبيل سختي كاروعدم دقت را برطرف كرده و يك جايگزين مناسب براي روش دستي ميباشد. اين سيستم با استفاده ازآخرين تكنيكهاي پردازش تصوير، جهت كاربردهاي كلينيكي و تحقيقاتي نيز قابل استفاده ميباشد.
عمليات اصلي اين سيستم عبارتند از:
آناليز تعداد كل اسپرم، دانسيته اسپرمها ودرصد اسپرمهاي متحرك وزنده
آناليز نحوه حركت، سرعت ومسير حركت اسپرمها
پارامترهاي ديناميك و استاتيك محاسبه شده مطابق بااستانداردهاي WHO
قابليت چاپ كليه داده هاي استخراج شده، ضبط تصاويرديناميك اسپرم ، ذخيره وبازيابي مجدد نتايج استخراج شده ورسم نمودارهاي ميله اي مربوط به سرعت ودرصد فعاليت اسپرمها نيزازديگر توانايي هاي اين سيستم ميباشد.دراين بخش با بهره گيري ازاين سيستم وتجهيزات موجود وپرسنل باتجربه سعي گرديده تا بهترين جوابها براي تشخيص صحيح در اختيارپزشكان قرار گيرد .
 
 
 
1394/04/07
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal