جستجو English
مرکز تشخیصی مهدیه
الكتروفورز و انعقاد
بخش الكتروفورز و انعقاد و سديمان خون
بخش الكتروفورز آزمايشگاه مهديه با استفاده از تكنولوژي روز به كمك دستگاه (Capillarys 2- sebia flex piercing) قادر به شناسايي حدود 12 نوع باند هموگلوبين وهمچنين تفكيك و شناسايي دقيق انواع باندهاي پروتئين ميباشد. انجام آزمايش ايمونوتايپينگ(ايمونوالكتروفورز) كه سطح انواع ايمونوگلبولينها را در بدن شناسايي مي كند از برتريهاي اين سيستم محسوب مي شود. استفاده از تجهيزات اتوماتيكStagoبراي آزمايشات انعقادي و دستگاههاي اتوماتيك اندازه گيري سرعت رسوب خون وهمچنين بكارگيري سيستم باركدينگ و LISدوطرفه اين بخش را با كمترين خطاي انساني روبرو كرده است. 3 تن از كارشناسان مجرب در اين بخش  فعاليت مي كنند كه با بكارگيري اصول كنترل كيفي و تضمين كيفيت همواره در جهت كسب نتايج دقيق و صحيح قدم برمي دارند..
نمونه اي از برنامه هاي كنترلي بخش الكتروفورز ، انعقاد وسديمان خون
1- كنترل روزانه هموگلوبين الكتروفورز با 8 نمونه كنترل تجاري
2- رسم محني وستگارد و تفسير قوانين مربوطه
3- استفاده از دو سطح پلاسما كنترل در آزمايشات انعقادي
4- مقايسه روش هاي دستي و دستگاهي براي كسب اطمينان از صحت آزمايشات انعقادي و سديمان خون
5- سرويس و كاليبراسيون دوره اي تجهيزات
6-تكرار آزمايشاتي كه در محدوده Warning limit قرار دارند
7- شركت در برنامه هاي دوره اي كنترل كيفي خارجي و مانيتورينگ نتايج در جهت ارتقاء كيفيت آزمايشات
مسئول بخش : سركار خانم كشاورز
 
 
 
 
 
1394/07/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به گروه خادم المهدي ميباشد.            آدرس: اصفهان، خيابان احمدآباد، مركز تشخيصي مهديه             تلفن: 031-32255756 10خط
Powered by DorsaPortal